Laatste documenten binnen dossier 31844


09-09-2009

KST134267 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; Gewijzigd amendement ter vervanging van nr. 7 om de tijdelijke verruiming van de beslistermijnen voor de Wajong en de WIA ongedaan te maken

Met dit amendement wordt de tijdelijke verruiming van beslistermijnen ongedaan gemaakt. Hiermee krijgt het UWV tot 1 januari 2012 de tijd om de organisatorische problemen op te lossen.

Kamerstuk 2008-2009 KST134267

06-02-2009

KST127532 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; Memorie van toelichting

Het wetsvoorstel voorziet in verlenging van beslistermijnen in enkele bijzondere wetten op het terrein van verscheidene ministeries. Uit een inventarisatie is gebleken dat deze termijnen in de praktijk te krap zijn.

Kamerstuk 2008-2009 KST127532

BLG18847 Reactie van het IPO inzake de Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Bijlage BLG18847

KST127531 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; Voorstel van wet

Het wetsvoorstel voorziet in verlenging van beslistermijnen in enkele bijzondere wetten op het terrein van verscheidene ministeries. Uit een inventarisatie is gebleken dat deze termijnen in de praktijk te krap zijn.

Kamerstuk 2008-2009 KST127531

KST127533 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST127533

KST127530 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST127530