Laatste documenten binnen dossier 31858


22-06-2009

KST132042 Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet); Amendement over wettelijke regeling afspraken over afvalwater

Kamerstuk 2008-2009 KST132042

KST132095 Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet); Amendement over versterking samenwerking tussen overheden en bedrijven bij toepassing gezuiverd afvalwater

Kamerstuk 2008-2009 KST132095

KST132043 Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet); Gewijzigd amendement om het gebruik van hulpstoffen in de land- en tuinbouw hier niet op te nemen

Kamerstuk 2008-2009 KST132043

KST132041 Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet); Amendement om de onder de Waterwet voorgestelde regeling inzake vergunningen indirecte lozingen te herstellen

Kamerstuk 2008-2009 KST132041

KST132096 Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet); Amendement over onderbrengen 20-tal catagorieën indirecte lozingen onder de Waterwet

Kamerstuk 2008-2009 KST132096

17-02-2009

KST127829 Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 2008-2009 KST127829

KST127825 Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST127825

KST127828 Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet); Memorie van toelichting

een beperking van de voorschriften over goedkeuring van en beroep tegen besluiten die worden genomen in het kader van het waterbeheer.

Kamerstuk 2008-2009 KST127828

KST127832 Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST127832

KST127826 Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet); Voorstel van wet

een beperking van de voorschriften over goedkeuring van en beroep tegen besluiten die worden genomen in het kader van het waterbeheer.

Kamerstuk 2008-2009 KST127826