Laatste documenten binnen dossier 31926


28-04-2009

KST130222 Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) (Uitvoeringswet EGTS-verordening); Voorstel van wet

Om de obstakels die de territoriale samenwerking belemmeren uit de weg te ruimen, is een nieuw communautair samenwerkingsinstrument in het leven geroepen: de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS). Op basis van een EGTS kunnen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap samenwerkende groeperingen met rechtspersoonlijkheid worden opgericht. De EGTS is primair bedoeld als instrument waarbinnen de lidstaten en lokale en regionale autoriteiten kunnen samenwerken ter uitvoering van communautaire programma's binnen de doelstelling Europese territoriale samenwerking. Maar aan een EGTS kunnen ook andere taken worden opgedragen, zolang die vallen binnen de doelstelling van verordening (EG) nr. 1082/2006: het bevorderen en vergemakkelijken van grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking (de drie onderdelen van Europese territoriale samenwerking), met als doel de economische en sociale samenhang te versterken.

Kamerstuk 2008-2009 KST130222

KST130224 Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) (Uitvoeringswet EGTS-verordening); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST130224

KST130221 Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) (Uitvoeringswet EGTS-verordening); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST130221

KST130223 Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) (Uitvoeringswet EGTS-verordening); Memorie van toelichting

Om de obstakels die de territoriale samenwerking belemmeren uit de weg te ruimen, is een nieuw communautair samenwerkingsinstrument in het leven geroepen: de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS). Op basis van een EGTS kunnen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap samenwerkende groeperingen met rechtspersoonlijkheid worden opgericht. De EGTS is primair bedoeld als instrument waarbinnen de lidstaten en lokale en regionale autoriteiten kunnen samenwerken ter uitvoering van communautaire programma's binnen de doelstelling Europese territoriale samenwerking. Maar aan een EGTS kunnen ook andere taken worden opgedragen, zolang die vallen binnen de doelstelling van verordening (EG) nr. 1082/2006: het bevorderen en vergemakkelijken van grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking (de drie onderdelen van Europese territoriale samenwerking), met als doel de economische en sociale samenhang te versterken.

Kamerstuk 2008-2009 KST130223