Laatste documenten binnen dossier 31959


16-03-2010

HAN8560A04 Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (31954); - het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegdheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (31958); - het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (31956) en 4 andere wetsvoorstellen (31957, 31959, 32047 en 32161)

Handeling 2009-2010 HAN8560A04

HAN8560A02 Behandeling van: - het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (31954); - het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegdheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (31958); - het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (31956) en 4 andere wetsvoorstellen (31957, 31959, 32047 en 32161)

Handeling 2009-2010 HAN8560A02

23-02-2010

KST141037 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Brief staatssecretaris met aankondiging van het overhevelen van enige onderdelen uit het wetsvoorstel naar de Invoeringswet fiscaal stelsel BES

In haar brief van 9 februari 2010. (Kamerstuk 31568, nr. 66) heeft staatssecretaris Bijleveld (BZK) aangekondigd dat ze voornemens is om de onderdelen van de Aanpassingswet BES die zien op de Wet op de Loonbelasting BES en Wet op de Inkomstenbelasting BES bij nota van wijziging uit de Aanpassingswet BES te lichten, en te voegen bij de Invoeringswet fiscaal stelsel BES. Hiermee wordt bereikt dat de Aanpassingswet BES alsnog geagendeerd kan worden voor de plenaire behandeling van de BES wetgeving, welke nu staat gepland op 4 maart 2010. Bijleveld biedt hierbij genoemde nota van wijziging inzake de Aanpassingswet BES aan de Kamer aan (Kamerstuk 31 959, nr. 20). Hiernaast biedt ze de Kamer de vierde nota van wijziging inzake de Invoeringswet BES aan. Deze nota van wijziging bevat enkele aanvullingen op de IBES-lijst (Kamerstuk 31 957, nr. 10).

Kamerstuk 2009-2010 KST141037

16-06-2009

KST131583 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het pakket aan wetsvoorstellen, dat nodig is voor de totstandkoming van de nieuwe staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbare lichamen binnen het Nederlandse staatsbestel. Het voorstel bevat voorstellen tot wijziging van Nederlands-Antilliaanse regelingen die in de openbare lichamen als formele Nederlandse wetten zullen gelden, en voorstellen tot aanpassing van bestaande Nederlandse wetten die meteen bij aanvang van de nieuwe positie in de openbare lichamen zullen worden ingevoerd. In dit wetsvoorstel zijn ook wijzigingen in Nederlandse wetgeving meegenomen die verband houden met de oprichting van de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten.

Kamerstuk 2008-2009 KST131583

KST131581 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST131581

KST131584 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST131584

KST131582 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het pakket aan wetsvoorstellen, dat nodig is voor de totstandkoming van de nieuwe staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbare lichamen binnen het Nederlandse staatsbestel. Het voorstel bevat voorstellen tot wijziging van Nederlands-Antilliaanse regelingen die in de openbare lichamen als formele Nederlandse wetten zullen gelden, en voorstellen tot aanpassing van bestaande Nederlandse wetten die meteen bij aanvang van de nieuwe positie in de openbare lichamen zullen worden ingevoerd. In dit wetsvoorstel zijn ook wijzigingen in Nederlandse wetgeving meegenomen die verband houden met de oprichting van de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten.

Kamerstuk 2008-2009 KST131582