Laatste documenten binnen dossier 31968


17-12-2009

KST138663 Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio's en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio's (Aanpassingswet veiligheidsregio's); Tweede nota van wijziging

De delegatiegrondslagen in de Wet rampen en zware ongevallen zijn abusievelijk niet overgenomen in het wetsvoorstel Wet veiligheidsregio's. Deze omissie wordt met deze nota van wijziging hersteld.

Kamerstuk 2009-2010 KST138663

17-06-2009

KST131724 Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio's en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio's (Aanpassingswet veiligheidsregio's); Memorie van toelichting

enkele wijzigingen houden verband met de afstemming van de sectorale crisisplannen of andere besluiten die een relatie hebben met de rampenbestrijding en crisisbeheersing met het bestuur van de veiligheidsregio's. De sectorale crisisplannen worden binnen de betreffende sector opgesteld. Om tot een goede afstemming tussen de sectoren te komen krijgt het bestuur van de veiligheidsregio de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken voorafgaand aan de vaststelling van die plannen dan wel een wijziging daarvan.

Kamerstuk 2008-2009 KST131724

KST131723 Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio's en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio's (Aanpassingswet veiligheidsregio's); Voorstel van wet

enkele wijzigingen houden verband met de afstemming van de sectorale crisisplannen of andere besluiten die een relatie hebben met de rampenbestrijding en crisisbeheersing met het bestuur van de veiligheidsregio's. De sectorale crisisplannen worden binnen de betreffende sector opgesteld. Om tot een goede afstemming tussen de sectoren te komen krijgt het bestuur van de veiligheidsregio de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken voorafgaand aan de vaststelling van die plannen dan wel een wijziging daarvan.

Kamerstuk 2008-2009 KST131723

KST131725 Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio's en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio's (Aanpassingswet veiligheidsregio's); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST131725

KST131722 Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio's en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio's (Aanpassingswet veiligheidsregio's); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST131722