Laatste documenten binnen dossier 31997


09-07-2009

KST133023 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs; Memorie van toelichting

financiƫle en uitvoeringsgevolgen van het wetsvoorstel.

Kamerstuk 2008-2009 KST133023

KST133022 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs; Voorstel van wet

Met ingang van 1 augustus 2006 zijn in het primair onderwijs (po) de secundaire arbeidsvoorwaarden gedecentraliseerd. Met het onderhavige wetsvoorstel wordt de laatste fase van decentralisatie, de volledige decentralisatie (ook wel doordecentralisatie genoemd) van de arbeidsvoorwaarden in het po mogelijk gemaakt. Dit betekent dat ook het overleg over de zogeheten protocolonderwerpen, te weten de algemene salarisontwikkeling, de uitgangspunten voor functiewaardering, de vaststelling van de algemene arbeidsduur en de bovenwettelijke sociale zekerheid, zal plaatsvinden tussen de werknemersorganisaties en de PO-Raad. De volledige decentralisatie wordt mogelijk gemaakt door het schrappen van de bepaling over het georganiseerd overleg op centraal niveau (art. 37 WPO en art. 37 WEC). Met dit wetsvoorstel wordt tevens een aantal bepalingen ten aanzien van het personeel geschrapt die inmiddels overbodig blijken te zijn. Ten slotte wordt in dit wetsvoorstel een technische aanpassing opgenomen met betrekking tot de bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs aan leerlingen vanaf 7 jaar in het speciaal onderwijs.

Kamerstuk 2008-2009 KST133022

KST133024 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs; Nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST133024

KST133021 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST133021