Laatste documenten binnen dossier 32041


08-09-2009

KST134262 Vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba; Memorie van toelichting

De regeringen van Nederland en van de Nederlandse Antillen en de bestuurscolleges van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen hebben in het hoofdlijnenakkoord van 22 oktober 2005 afgesproken dat het land de Nederlandse Antillen zal ophouden te bestaan. Vervolgens zijn afspraken gemaakt over de positie van Curacao en Sint Maarten als land binnen het Koninkrijk en over de positie van de eilandgebieden Bonaire, Saba en Sint Eustatius als Nederlands openbaar lichaam. In dat kader dienen onder meer de wateren rondom de toekomstige landen te worden verdeeld door middel van het vaststellen van zeegrenzen. De vaststelling van de zeegrenzen gebeurt door middel van een rijkswet, net als bij de vaststelling van de zeegrens tussen de Nederlandse Antillen en Aruba ten tijde van het verkrijgen door Aruba van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk. De in onderhavig voorstel aangegeven nieuwe zeegrenzen betekenen een afbakening van de territoriale zee, de aansluitende zone en de exclusieve economische zone (zie bijlage 1, koninkrijks-equidistantielijn tussen Curacao en Bonaire en bijlage 2, koninkrijks-equidistantielijn tussen Sint Maarten en Saba). Een afbakening van de zeegrens tussen Sint Maarten en Sint Eustatius is niet nodig, omdat de territoriale zee, de aansluitende zone en de exclusieve economische zone van beide eilandgebieden niet aan elkaar grenzen.

Kamerstuk 2008-2009 KST134262

KST134261 Vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba; Voorstel van wet

De regeringen van Nederland en van de Nederlandse Antillen en de bestuurscolleges van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen hebben in het hoofdlijnenakkoord van 22 oktober 2005 afgesproken dat het land de Nederlandse Antillen zal ophouden te bestaan. Vervolgens zijn afspraken gemaakt over de positie van Curacao en Sint Maarten als land binnen het Koninkrijk en over de positie van de eilandgebieden Bonaire, Saba en Sint Eustatius als Nederlands openbaar lichaam. In dat kader dienen onder meer de wateren rondom de toekomstige landen te worden verdeeld door middel van het vaststellen van zeegrenzen. De vaststelling van de zeegrenzen gebeurt door middel van een rijkswet, net als bij de vaststelling van de zeegrens tussen de Nederlandse Antillen en Aruba ten tijde van het verkrijgen door Aruba van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk. De in onderhavig voorstel aangegeven nieuwe zeegrenzen betekenen een afbakening van de territoriale zee, de aansluitende zone en de exclusieve economische zone (zie bijlage 1, koninkrijks-equidistantielijn tussen Curacao en Bonaire en bijlage 2, koninkrijks-equidistantielijn tussen Sint Maarten en Saba). Een afbakening van de zeegrens tussen Sint Maarten en Sint Eustatius is niet nodig, omdat de territoriale zee, de aansluitende zone en de exclusieve economische zone van beide eilandgebieden niet aan elkaar grenzen.

Kamerstuk 2008-2009 KST134261

KST134260 Vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST134260