Laatste documenten binnen dossier 32128


25-01-2010

HAN8529A06 Voortzetting van de behandeling van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) (32128); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) (32129); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) (32130); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de accijns in verband met Richtlijn nr. 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 (PbEU L 9) (Implementatie horizontale richtlijn accijns) (32031); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegbelasting (32132), en het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) (32133)

Handeling 2009-2010 HAN8529A06

HAN8529A02 Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) (32128); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) (32129); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) (32130); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de accijns in verband met Richtlijn nr. 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 (PbEU L 9) (Implementatie horizontale richtlijn accijns) (32031); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegbelasting (32132), en het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) (32133)

Handeling 2009-2010 HAN8529A02

23-11-2009

KST137385 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie voor verlenging van de regeling verlening energie-investeringsaftrek aan verhuurders voor investeringen in bestaande huurwoningen

Kamerstuk 2009-2010 KST137385

KST137379 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie voor verlaging van de tweede schijf loon- en inkomstenheffing met 3%

Kamerstuk 2009-2010 KST137379

KST137374 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie om vanaf 2011 bij de vermogensrendementsheffing uit te gaan van het gemiddelde rendement van de afgelopen 10 jaar

Volgens indiener is het fictief rendement van 4% bij economisch betere tijden te laag en bij economisch slechtere tijden te laag.

Kamerstuk 2009-2010 KST137374

KST137327 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Gewijzigd amendement voor verwijdering van de zgn. kleinebanenregeling

Kamerstuk 2009-2010 KST137327

KST137272 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Amendement over accijnskorting voor biobrandstof

Kamerstuk 2009-2010 KST137272

KST137320 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Gewijzigd amendement onder meer om een beperking van de teruggaafregeling voor taxi's in de Wet op belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 te regelen

Verder wordt met dit amendement beoogd om bedrijfsmatige verhuurders ook na 1 december 2010 te stimuleren het bestaande woningbestand energiezuiniger te maken.

Kamerstuk 2009-2010 KST137320

KST137387 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie inzake maatregelen om de internationale handel in afval en het verbranden van recyclebaar afval te ontmoedigen

Indiener constateert dat de prijs voor het verbranden van afval fors is gedaald, waardoor het recyclen van afval relatief duur is geworden.

Kamerstuk 2009-2010 KST137387

KST137381 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie voor inventarisatie gevallen waarbij belastingen, toeslagen etc. de keuze voor huwelijk of geregistreerd partnerschap beïnvloedt (trouwtax c.q. scheidingsbonus)

Kamerstuk 2009-2010 KST137381

KST137376 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie voor invoering hoger tarief energiebelasting op elektriciteit voor verbruik tussen 3000 en 10.000 kilowattuur, en lager tarief voor verbruik onder 3000 kWh

Kamerstuk 2009-2010 KST137376

KST137325 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Amendement om de tarieven van de afvalstoffenbelasting aan te passen

Kamerstuk 2009-2010 KST137325

KST137330 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Amendement over aanpassing van de tarieven voor het storten van afvalstoffen

Kamerstuk 2009-2010 KST137330

KST137196 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Amendement om kosten met betrekking tot een eigen woning tot ten hoogste een tarief van 51% in aanmerking te laten komen voor aftrek

Kamerstuk 2009-2010 KST137196

KST137383 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie om de standaardboete bij aangifteverzuim niet hoger vast te stellen dan 227 euro

Kamerstuk 2009-2010 KST137383

KST137378 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie voor deblokkering van het spaarloon dat nu nog vastzit op spaarrekeningen, zodat burgers hun koopkracht op peil kunnen houden

Kamerstuk 2009-2010 KST137378

KST137373 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie over een voor de burger macro lastenneutrale maar substantiële schuif met de energiebelasting op aardgas (als uit evaluatie Schoon en Zuinig aanvullende maatregel nodig is)

Kamerstuk 2009-2010 KST137373

KST137328 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Amendement over banksparen voor meerderjarig invalide (klein)kind

Kamerstuk 2009-2010 KST137328

KST137323 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Amendement onder meer om een beperking van de teruggaafregeling voor taxi's in de Wet op belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 te regelen

Verder wordt met dit amendement beoogd om bedrijfsmatige verhuurders ook na 1 december 2010 te stimuleren het bestaande woningbestand energiezuiniger te maken.

Kamerstuk 2009-2010 KST137323

KST137386 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie om het rentevoordeel van een personeelslening in de werkkostenregeling op nihil te stellen voor de fiets, elektrische fiets of elektrische scooter

Tevens verzoek om het gebruik van de fiets onder oude en nieuwe regeling expliciet onderdeel uit te laten maken van de evaluatie van de werkkostenregeling.

Kamerstuk 2009-2010 KST137386

KST137380 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie voor onderzoek naar het leefvormneutraal maken van het belastingstelsel

Kamerstuk 2009-2010 KST137380

KST137375 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie om geen vervolgstappen te nemen richting een vrijwillige werknemersverzekering voor jongeren

Kamerstuk 2009-2010 KST137375

KST137326 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Amendement over aanpassing van de tarieven voor het storten van afvalstoffen

Kamerstuk 2009-2010 KST137326

KST137332 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Amendement over afvalstoffenbelasting

Het nihiltarief voor het verbranden van afvalstoffen wordt vervangen door een tarief van 25 euro.

Kamerstuk 2009-2010 KST137332

KST137197 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Amendement om bijtelling en onttrekking voor nulemissieauto's van de zaak ook in 2012, 2013 en 2014 met 25% van de waarde te verminderen

Kamerstuk 2009-2010 KST137197

KST137388 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie om in een nieuwe vergroeningsbrief van de regering diverse opties voor CO2-vermindering te bezien

Kamerstuk 2009-2010 KST137388

KST137382 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie voor het zo min mogelijk belasten van Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI's) zoals sportverenigingen, scoutingclubs en buurt- en dorpshuizen

Kamerstuk 2009-2010 KST137382

KST137377 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Motie voor halvering van de overdrachtsbelasting voor woningen

Kamerstuk 2009-2010 KST137377

KST137335 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Gewijzigd amendement over aanpassing van tarieven afvalstoffenbelasting

Kamerstuk 2009-2010 KST137335

KST137331 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Amendement over verhoging energiebelasting op aardgas

In dit amendement wordt voorgesteld het tarief van de energiebelasting op aardgas in de eerste schijf te verhogen met 25 procent ten opzichte van het tarief van 2009.

Kamerstuk 2009-2010 KST137331

10-11-2009

KST136601 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Brief staatssecretaris met beantwoording vragen van de vaste commissie voor Financiën

overige (btw)-maatregelen; -overige fiscale maatregelen.

Kamerstuk 2009-2010 KST136601

KST136593 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Tweede nota van wijziging

In deze nota van wijziging wordt voorgesteld de accijns op sigaretten te verhogen. Voorts wordt voorgesteld een technische aanpassing op de in de Invorderingswet 1990 ( IW 1990) opgenomen verzuimboete wegens het niet, niet volledig of niet tijdig betalen van een aanslagbelasting op te nemen. Tot slot is een redactionele aanpassing in de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en in de wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen.

Kamerstuk 2009-2010 KST136593

29-10-2009

KST136110 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Brief minister bij derde kwartaalrapportage 2009 van het financieringsinstrumentarium

In deze brief wordt ingegaan op het gebruik van de financieringsinstrumenten per derde kwartaal 2009 en op de gemeenschappelijke verklaring die met banken en participatiemaatschappijen is overeengekomen

Kamerstuk 2009-2010 KST136110

BLG21633 Gemeenschappelijke verklaring met banken en de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

Bijlage BLG21633

19-10-2009

KST135725 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Brief staatssecretaris met memo als reactie op de motie van de leden Omtzigt en Tang inzake DigiD voor buitenlanders (kamerstuk 31704, nr. 58)

In de motie wordt gevraagd het voor alle belastingplichtigern in het buitenland mogelijk te maken om met DigiD belastingaangifte te doen over 2009 en de volgende jaren.

Kamerstuk 2009-2010 KST135725

24-09-2009

KST134689 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Memorie van toelichting

Het Belastingplan 2010 is onderverdeeld in enkele thematische clusters: ondernemerschap, vergroening, inkomensbeleid, maatregelen in en om het huis en het boetebeleid. Naast deze clusters zijn in dit belastingplan maatregelen opgenomen met betrekking tot de omzetbelasting, banksparen, box 3 en heffingsrente op successierechtschulden en -vorderingen. Ten slotte komen de budgettaire effecten, de Europeesrechtelijke aspecten en de uitvoeringskosten aan de orde. De verschillende maatregelen zijn ook langs de lat van de bedrijfseffectentoets gelegd. De cijfermatige conclusies uit dat proces zijn beschreven in het hoofdstuk Gevolgen voor bedrijfsleven en burger.

Kamerstuk 2008-2009 KST134689

KST134688 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Voorstel van wet

Het Belastingplan 2010 is onderverdeeld in enkele thematische clusters: ondernemerschap, vergroening, inkomensbeleid, maatregelen in en om het huis en het boetebeleid. Naast deze clusters zijn in dit belastingplan maatregelen opgenomen met betrekking tot de omzetbelasting, banksparen, box 3 en heffingsrente op successierechtschulden en -vorderingen. Ten slotte komen de budgettaire effecten, de Europeesrechtelijke aspecten en de uitvoeringskosten aan de orde. De verschillende maatregelen zijn ook langs de lat van de bedrijfseffectentoets gelegd. De cijfermatige conclusies uit dat proces zijn beschreven in het hoofdstuk Gevolgen voor bedrijfsleven en burger.

Kamerstuk 2008-2009 KST134688

KST134690 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2008-2009 KST134690

KST134687 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2008-2009 KST134687