Laatste documenten binnen dossier 32129


25-01-2010

HAN8529A06 Voortzetting van de behandeling van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) (32128); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) (32129); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) (32130); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de accijns in verband met Richtlijn nr. 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 (PbEU L 9) (Implementatie horizontale richtlijn accijns) (32031); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegbelasting (32132), en het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) (32133)

Handeling 2009-2010 HAN8529A06

HAN8529A02 Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) (32128); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) (32129); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) (32130); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de accijns in verband met Richtlijn nr. 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 (PbEU L 9) (Implementatie horizontale richtlijn accijns) (32031); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegbelasting (32132), en het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) (32133)

Handeling 2009-2010 HAN8529A02

10-11-2009

KST136524 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010); Tweede nota van wijziging

Deze nota van wijziging bevat aanpassingen in de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Algemene wet inzake rijksbelastingen naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ( HvJ EG) met betrekking tot bepaalde landen (IJsland en Noorwegen) die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-landen). Tevens omvat deze nota van wijziging twee aanpassingen ten aanzien van de eenmalige geruisloze inbreng van een tbs-pand in de nv of bv en een versoepeling in de doorschuiffaciliteit bij vererving of schenking van verwaterde aanmerkelijkbelangpakketten. Ten slotte wordt een wijziging in de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (Wet MRB) opgenomen voor voertuigen die op alternatieve brandstoffen kunnen rijden.

Kamerstuk 2009-2010 KST136524

02-11-2009

KST136160 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010); Amendement over bijtelling inkomstenbelasting en wijziging motorrijtuigenbelasting auto's van 25 jaar en ouder

Met dit voorgestelde amendement wordt het amendement Cramer (kamerstuk 31704, nr. 70) volledig teruggedraaid.

Kamerstuk 2009-2010 KST136160

23-10-2009

KST135922 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010); Nota van verbetering

Kamerstuk 2009-2010 KST135922

KST135864 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010); Brief minister en staatssecretaris over de eenduidige loonaangifte

Op verzoek van de Kamer geven de bewindslieden een nadere toelichting op de eenduidige loonaangifte naar aanleiding van het Actal advies en het 'Evaluatierapport pilot eenduidige loonaangifte'

Kamerstuk 2009-2010 KST135864

21-09-2009

KST134675 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010); Memorie van toelichting

In het onderhavige wetsvoorstel gaat het onder meer om toezeggingen en (deels technische) wijzigingen die moeten ingaan per 1 januari 2010. Er worden wetten gewijzigd die zich in de volle breedte van het fiscale spectrum bevinden, zowel directe als indirecte belastingen.

Kamerstuk 2009-2010 KST134675

KST134673 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010); Voorstel van wet

In het onderhavige wetsvoorstel gaat het onder meer om toezeggingen en (deels technische) wijzigingen die moeten ingaan per 1 januari 2010. Er worden wetten gewijzigd die zich in de volle breedte van het fiscale spectrum bevinden, zowel directe als indirecte belastingen.

Kamerstuk 2009-2010 KST134673

KST134676 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2009-2010 KST134676

KST134672 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2009-2010 KST134672