Laatste documenten binnen dossier 32131


12-03-2010

KST141509 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip); Brief minister over uitstel behandeling wetsvoorstel

Met deze brief informeert minister De Jager (Fin) de Kamer over de consequenties van feit dat onderhavig wetsvoorstel op dit moment niet verder wordt behandeld, omdat het na de val van het kabinet controversieel is verklaard. Daarbij gaat hij onder andere in op de administratieve lastenverlichting voor burger en bedrijfsleven, en op de uitvoering door de Belastingdienst.

Kamerstuk 2009-2010 KST141509

24-09-2009

KST134742 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel beoogt een uniform loonbegrip in te voeren voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Kamerstuk 2009-2010 KST134742

KST134744 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip); Nader rapport

Kamerstuk 2009-2010 KST134744

KST134741 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2009-2010 KST134741

KST134743 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel beoogt een uniform loonbegrip in te voeren voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Kamerstuk 2009-2010 KST134743