Laatste documenten binnen dossier 32178


18-12-2009

KST138780 Reglement voor de Gouverneur van Curaçao; Verslag

Kamerstuk 2009-2010 KST138780

27-10-2009

KST135983 Reglement voor de Gouverneur van Curaçao; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2009-2010 KST135983

KST135979 Reglement voor de Gouverneur van Curaçao; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2009-2010 KST135979

KST135982 Reglement voor de Gouverneur van Curaçao; Memorie van toelichting

De beoogde status van Curaçao is dat het een land binnen het Koninkrijk wordt. De regering van het Koninkrijk zal in het nieuwe land Curaçao worden vertegenwoordigd door de Gouverneur van Curaçao. Dit wetsvoorstel strekt tot het vaststellen van een Reglement voor de Gouverneur van Curaçao en tot intrekking van het Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen in te trekken. De staatsrechtelijke positie en de hiermee verband houdende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gouverneur van Curaçao zullen niet verschillen van die van de Gouverneur van Aruba of van die van de huidige Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Daarom is er in inhoudelijk opzicht geen nieuw reglement ontworpen en zijn het Reglement voor de Gouverneur van Aruba en het Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen als uitgangspunt genomen. Het reglement regelt de bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gouverneur, evenals diens benoeming en ontslag.

Kamerstuk 2009-2010 KST135982

KST135981 Reglement voor de Gouverneur van Curaçao; Voorstel van wet

De beoogde status van Curaçao is dat het een land binnen het Koninkrijk wordt. De regering van het Koninkrijk zal in het nieuwe land Curaçao worden vertegenwoordigd door de Gouverneur van Curaçao. Dit wetsvoorstel strekt tot het vaststellen van een Reglement voor de Gouverneur van Curaçao en tot intrekking van het Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen in te trekken. De staatsrechtelijke positie en de hiermee verband houdende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gouverneur van Curaçao zullen niet verschillen van die van de Gouverneur van Aruba of van die van de huidige Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Daarom is er in inhoudelijk opzicht geen nieuw reglement ontworpen en zijn het Reglement voor de Gouverneur van Aruba en het Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen als uitgangspunt genomen. Het reglement regelt de bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gouverneur, evenals diens benoeming en ontslag.

Kamerstuk 2009-2010 KST135981