Laatste documenten binnen dossier 32200


28-12-2009

KST139182 Wijziging van het Reglement voor de Dienst Verslag en Redactie; Verslag tot wijziging van het Reglement

Dit voorstel heeft als doel het Reglement voor de Dienst Verslag en Redactie in overeenstemming te brengen met procedures zoals die nu al intern door de dienst worden gehanteerd. De wijzigingen in onderdeel I van het voorstel zijn bedoeld om het Reglement tekstueel nauwer te laten aansluiten op de feitelijke situatie. Onderdeel II bevat wijzigingen van taalkundige en procedurele aard, en een wijziging die meer specifiek aangeeft hoe verantwoordelijkheden zijn belegd voor het publiceren van verschillende verslagen. De wijzigingen in onderdeel III behelzen een nadere specificering van bewaartermijnen die gelden voor geluids- en geheugendragers die worden gebruikt bij het vervaardingen van stenografische verslagen.

Kamerstuk 2009-2010 KST139182