Laatste documenten binnen dossier 32213


23-11-2009

KST137278 Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2009-2010 KST137278

KST137280 Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen); Memorie van toelichting

het tijdstip van inwerkingtreding van de door de eilandsraden Curaçao, respectievelijk Sint Maarten, vastgestelde ontwerpen voor landsverordeningen (artikel 60b).

Kamerstuk 2009-2010 KST137280

KST137279 Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen); Voorstel van wet

het tijdstip van inwerkingtreding van de door de eilandsraden Curaçao, respectievelijk Sint Maarten, vastgestelde ontwerpen voor landsverordeningen (artikel 60b).

Kamerstuk 2009-2010 KST137279

KST137281 Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2009-2010 KST137281