Laatste documenten binnen dossier 32226


08-12-2009

KST138124 Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2009-2010 KST138124

KST138128 Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement; Memorie van toelichting

Uit het Verdrag van Lissabon vloeit voort dat de huidige samenstelling van het Europees Parlement wijzigt, en dat Nederland er een 26e zetel bij krijgt met ingang van de eerstvolgende verkiezingen na de inwerkingtreding van het verdrag. De Europese Raad vindt het echter wenselijk dat lidstaten die één of meer extra zetels krijgen, deze al in de loop van de zittingsperiode 2009-2014 mogen invullen, wanneer het Verdrag van Lissabon gedurende die zittingsperiode van kracht wordt. Dit wetsvoorstel voorziet erin de tijdige benoeming en toelating van het extra Nederlandse lid mogelijk te maken. Het advies van de Kiesraad over dit wetsvoorstel is als bijlage bij deze memorie gevoegd.

Kamerstuk 2009-2010 KST138128

KST138126 Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement; Voorstel van wet

Uit het Verdrag van Lissabon vloeit voort dat de huidige samenstelling van het Europees Parlement wijzigt, en dat Nederland er een 26e zetel bij krijgt met ingang van de eerstvolgende verkiezingen na de inwerkingtreding van het verdrag. De Europese Raad vindt het echter wenselijk dat lidstaten die één of meer extra zetels krijgen, deze al in de loop van de zittingsperiode 2009-2014 mogen invullen, wanneer het Verdrag van Lissabon gedurende die zittingsperiode van kracht wordt. Dit wetsvoorstel voorziet erin de tijdige benoeming en toelating van het extra Nederlandse lid mogelijk te maken.

Kamerstuk 2009-2010 KST138126

BLG22099 Brief van de Kiesraad over het wetsvoorstel tot regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement

Bijlage BLG22099