Laatste documenten binnen dossier 32276


06-01-2010

KST139484 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES); Voorstel van wet

In aanvulling op de Belastingwet BES, de Douane- en Accijnswet BES, de Wet inkomstenbelasting BES en de Wet loonbelasting BES is het noodzakelijk gebleken om enkele maatregelen te nemen om de overgang van het oude Nederlands-Antilliaanse stelsel naar het nieuwe Nederlandse BES-stelsel zo min mogelijk te hinderen. Dit wetsvoorstel bevat die maatregelen, die zijn onder te verdelen in twee 'blokken': aanpassings- en overgangswetgeving.

Kamerstuk 2009-2010 KST139484

KST139487 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES); Advies en nader rapport

Kamerstuk 2009-2010 KST139487

KST139483 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES); Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2009-2010 KST139483

KST139486 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES); Memorie van toelichting

In aanvulling op de Belastingwet BES, de Douane- en Accijnswet BES, de Wet inkomstenbelasting BES en de Wet loonbelasting BES is het noodzakelijk gebleken om enkele maatregelen te nemen om de overgang van het oude Nederlands-Antilliaanse stelsel naar het nieuwe Nederlandse BES-stelsel zo min mogelijk te hinderen. Dit wetsvoorstel bevat die maatregelen, die zijn onder te verdelen in twee 'blokken': aanpassings- en overgangswetgeving.

Kamerstuk 2009-2010 KST139486