Laatste documenten binnen dossier 32337


23-03-2010

KST141800 Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2009-2010 KST141800

KST141797 Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de mogelijkheden tot onvrijwillige geneeskundige behandeling in inrichtingen voor ter beschikking gestelden (TBS'ers), het gevangeniswezen en justitiële jeugdinrichtingen te verruimen, in navolging van de wijziging van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) (Stb. 2008, 80).

Kamerstuk 2009-2010 KST141797

KST141798 Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de mogelijkheden tot onvrijwillige geneeskundige behandeling in inrichtingen voor ter beschikking gestelden (TBS'ers), het gevangeniswezen en justitiële jeugdinrichtingen te verruimen, in navolging van de wijziging van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) (Stb. 2008, 80).

Kamerstuk 2009-2010 KST141798

KST141796 Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Koninklijke boodschap

Kamerstuk 2009-2010 KST141796

22-03-2010

BLG23222 Advies NVvR

Bijlage BLG23222

BLG23221 Advies OM

Bijlage BLG23221

BLG23220 Reactie NVvP

Bijlage BLG23220

BLG23224 Advies RvdR

Bijlage BLG23224

BLG23223 Advies NOvA

Bijlage BLG23223

BLG23225 Advies Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

Bijlage BLG23225