Laatste documenten binnen dossier 32344


19-03-2010

KST141793 Beeldvorming over Nederland in landen met een moslimmeerderheid; Brief minister

de rol van niet-gouvernementele actoren in publieksdiplomatie. Samenvattend stelt de minister dat het belang van een gunstig beeld van Nederland in andere landen groot is. Negatieve beeldvorming kan verstrekkende gevolgen hebben: vermindering van economische betrekkingen en daarmee het verlies van arbeidsplaatsen in Nederland, een minder effectieve inzet om op klimaat internationaal vooruitgang te boeken, verminderde veiligheid van Nederland en Nederlandse belangen in derde landen. Het blijft zijns inziens dus zaak voortdurend alert te blijven op ontwikkelingen die afbreuk kunnen doen aan het imago van Nederland.

Kamerstuk 2009-2010 KST141793

BLG23217 Overzicht handel met islamitische landen

Bijlage BLG23217