Laatste documenten binnen dossier 32348


29-03-2010

KST142071 Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) inzake de registratie van stagiairs; Petten, 6 november 2009; Brief minister bij aanbieding van verdrag tussen Nederland en EURATOM inzake de registratie van stagiairs (Trb. 2010, 13 en 72).

Hierbij biedt minister Verhagen (BuZa) de Kamer aan, ter stilzwijgende goedkeuring, de op 6 november 2009 te Petten totstandgekomen notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) inzake de registratie van stagiairs (Trb. 2010, 13 en 72), met een toelichtende nota. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, wordt goedkeuring alleen voor Nederland gevraagd.

Kamerstuk 2009-2010 KST142071

KST142071 Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) inzake de registratie van stagiairs; Petten, 6 november 2009; Brief minister bij aanbieding van verdrag tussen Nederland en EURATOM inzake de registratie van stagiairs (Trb. 2010, 13 en 72).

Hierbij biedt minister Verhagen (BuZa) de Kamer aan, ter stilzwijgende goedkeuring, de op 6 november 2009 te Petten totstandgekomen notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) inzake de registratie van stagiairs (Trb. 2010, 13 en 72), met een toelichtende nota. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, wordt goedkeuring alleen voor Nederland gevraagd.

Kamerstuk 2009-2010 KST142071