Laatste documenten binnen dossier 32349


29-03-2010

KST142072 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 24 februari 1989 te Genève totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper; Brief minister bij aanbieding, ter stilzwijgende goedkeuring, van het voornemen tot opzegging van het Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper

Hierbij biedt minister Verhagen (BuZa) de Kamer aan, ter stilzwijgende goedkeuring, het voornemen tot opzegging van het op 24 februari 1989 te Genève totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper, met een toelichtende nota. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, wordt goedkeuring alleen voor Nederland gevraagd.

Kamerstuk 2009-2010 KST142072