Laatste documenten binnen dossier 32350


29-03-2010

KST142073 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 2 mei 1986 te New York totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Nikkel; Brief minister bij aanbieding, ter stilzwijgende goedkeuring, van het voornemen tot opzegging van het Statuut van de Internationale Studiegroep voor Nikkel

Hierbij biedt minister Verhagen de Kamer aan, ter stilzwijgende goedkeuring, het voornemen tot opzegging van het op 2 mei 1986 te New York totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Nikkel, met een toelichtende nota. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, wordt de goedkeuring alleen voor Nederland gevraagd.

Kamerstuk 2009-2010 KST142073