Laatste documenten binnen dossier 32355


02-04-2010

KST142171 Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen; Brief Presidium bij aanbieding van het voorstel voor een Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen

Hierbij stuurt voorzitter Verbeet de Kamer, zoals toegezegd in de Nota naar aanleiding van het Verslag bij de Raming voor 2010 (Kamerstuk 31952, nr. 5), het voorstel voor een 'Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen'. Dit voorstel heeft de goedkeuring van de Commissie voor de Werkwijze en het Presidium. In genoemd voorstel wordt een regeling getroffen waarmee Kamerleden verzoeken kunnen indienen voor externe ondersteuning ten behoeve van het opstellen van een initiatiefwetsvoorstel, waardoor een uitgebreidere keuze in de ondersteuning bij het opstellen van initiatiefwetsvoorstellen zal worden geboden. Naar verwachting zal er maximaal zes keer per jaar een beroep worden gedaan op deze regeling. Verbeet stelt voor om, na goedkeuring door de Kamer, deze regeling per 1 mei 2010 in werking te laten treden.

Kamerstuk 2009-2010 KST142171

OVG1630 Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 2 april 2010

Agenda 2009-2010 OVG1630

KST142172 Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen; Voorstel voor een Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen

In genoemd voorstel wordt een regeling getroffen waarmee Kamerleden verzoeken kunnen indienen voor externe ondersteuning ten behoeve van het opstellen van een initiatiefwetsvoorstel, waardoor een uitgebreidere keuze in de ondersteuning bij het opstellen van initiatiefwetsvoorstellen zal worden geboden. Naar verwachting zal er maximaal zes keer per jaar een beroep worden gedaan op deze regeling.

Kamerstuk 2009-2010 KST142172