Laatste documenten binnen dossier 32359


02-04-2010

BLG23329 Wonen (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 4)

Bijlage BLG23329

BLG23342 Toeslagen (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 17)

Bijlage BLG23342

KST142174 Brede heroverwegingen; Brief minister-president inzake aanbieding van de rapporten van de 20 ambtelijke heroverwegingswerkgroepen

De staat van de overheidsfinanciën is zorgelijk. Omdat het kabinet nadere bezuinigingen nodig vond, is in 2009 de opdracht gegeven tot het opstellen van deze rapporten. De rapporten bevatten een analyse op een twintigtal terreinen en bieden bouwstenen en aanknopingspunten voor besparingsvarianten. Bij de varianten zijn budgettaire, economische en maatschappelijke effecten van de verschillende voorstellen zoveel mogelijk in kaart gebracht.

Kamerstuk 2009-2010 KST142174

BLG23326 Energie en klimaat (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 1)

Bijlage BLG23326

BLG23344 Van schaven naar sturen (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 19)

Bijlage BLG23344

BLG23335 Werkloosheid (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 10)

Bijlage BLG23335

BLG23338 Internationale samenwerking (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 13)

Bijlage BLG23338

BLG23341 Uitvoering belasting- en premieheffing (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 16)

Bijlage BLG23341

BLG23343 Openbaar bestuur (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 18)

Bijlage BLG23343

BLG23339 Asiel, immigratie en integratie (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 14)

Bijlage BLG23339

BLG23334 Op afstand van de arbeidsmarkt (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 9)

Bijlage BLG23334

BLG23336 Curatieve zorg 2.0 (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 11)

Bijlage BLG23336

BLG23333 Innovatie en toegepast onderzoek (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 8)

Bijlage BLG23333

BLG23332 Studeren is investeren (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 7)

Bijlage BLG23332

BLG23330 Het kind van de regeling (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 5)

Bijlage BLG23330

BLG23340 Veiligheid en terrorisme (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 15)

Bijlage BLG23340

BLG23337 Langdurige zorg (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 12)

Bijlage BLG23337

BLG23331 Productiviteit onderwijs (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 6)

Bijlage BLG23331

BLG23328 Mobiliteit en water (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 3)

Bijlage BLG23328

BLG23345 Internationale veiligheid (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 20)

Bijlage BLG23345