Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Brief minister bij aanbieding conceptreactie Nederland op voorstellen Europese Commissie inzake herziening EU-regelgevingskader elektronische communicatiesector