Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Brief van het lid Ten Hoopen waarin wordt aangegeven dat het lid Spies als mede-indiener van het wetsvoorstel zal optreden