Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; Brief staatssecretaris ter aanbieding briefwisseling met Eurocommissaris Reding over kabinetstandpunt t.a.v. het onderhavige Europese regelgevingskader