Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Brief minister met antwoorden op vragen gesteld tijdens debat op 26 juni 2008 en reactie op amendementen