Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Brief minister inzake aanbieding van overzicht van bestaande verdragen die niet voor de openbare lichamen BES zullen gelden