Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Brief staatssecretaris met aankondiging van het overhevelen van enige onderdelen uit het wetsvoorstel naar de Invoeringswet fiscaal stelsel BES