Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro); Memorie van toelichting


Trefwoord(en)