Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro); Nota van verbetering


Trefwoord(en)