Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro); Nota n.a.v. het verslag


Trefwoord(en)