Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Brief Presidium inzake aanvraag onderzoek door Algemene Rekenkamer naar winst- of verliesgevoeligheid van door energiebedrijven geëxploiteerde warmteprojecten op basis van warmtetarieven