Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet); Brief minister ter aanbieding van onder meer het advies van Actal over het initiatiefwetsvoorstel