Rapport 'Labour hoarding door bedrijven - Personeelsbeleid en strategische overwegingen', uitgevoerd door Ecorys