Laatste documenten binnen dossier 32340


25-03-2010

KST139835B Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Rapport 'Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Terugblik 2010 op Subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)'

In dit rapport blikt de Rekenkamer terug op het onderzoek dat in 2007 op verzoek van de Tweede Kamer is verricht naar de uitvoering en de resultaten van de Subsidieregeling 'Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie' (MEP) (Algemene Rekenkamer, 2007a, kamerstuk 31028, nr. 1)). Op 18 augustus 2006 had de minister van Economische Zaken (EZ) de subsidie voor alle nieuwe aanvragen voor deze subsidieregeling per direct op nul gezet omdat, volgens inschatting van de minister, de MEP-doelstelling voor 2010 ook bereikt zou worden zonder nieuwe subsidieverstrekkingen. Overigens heeft de Rekenkamer in het oorspronkelijke rapport geen aanbevelingen geformuleerd. In deze terugblik wordt daarom alleen ingegaan op de toezeggingen die de minister heeft gedaan naar aanleiding van de conclusies uit dat rapport.

Kamerstuk 2009-2010 KST139835B

KST139835A Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Brief Algemene Rekenkamer bij het rapport 'Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Terugblik 2010 op Subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)'

Voor de tekst van het rapport, zie volgnr. 2 van dit kamerstuk.

Kamerstuk 2009-2010 KST139835A