Benoeming plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; Brief inzake benoeming van mevrouw drs. J.L. Petter per 1 juni 2010


Trefwoord(en)