Geestelijke gezondheidszorg; Brief minister over onder meer de invoering van het prestatievoorschot