Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onderhandelingen met de Antilliaanse regering en het Bestuurscollege op Bonaire met betrekking tot de staatkundige hervormingen. (Ingezonden 12 februari 2010); Antwoord


Trefwoord(en)