Vragen van het lid Neppérus (VVD) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht dat er gelogen zou zijn door het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, over het snel smelten van gletsjers. (Ingezonden 21 januari 2010); Antwoord


Trefwoord(en)