Vragen van de leden Van Gerven en Polderman (beiden SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de lakse bestrijding van de Q-koortsepidemie. (Ingezonden 21 januari 2010); Antwoord