Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de toename van het gesleep met vee. (Ingezonden 4 februari 2010); Antwoord