Vragen van de leden Wilders en De Mos (beiden PVV) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het inleveren van de Nobelprijs voor de Vrede door het IPCC. (Ingezonden 8 februari 2010); Antwoord


Trefwoord(en)