Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de financiële hulp aan Haïti. (Ingezonden 28 januari 2010); Antwoord