Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Justitie over de Penitentiaire Programma's en de Penitentiaire Trajecten Centra. (Ingezonden 1 april 2010)


Trefwoord(en)