Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het weren van familieleden door zorginstellingen. (Ingezonden 1 april 2010)