Vragen van het lid Koser Kaya (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de afname van de instroom van buitenlandse artsen. (Ingezonden 1 april 2010)