Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een Drentse zorgboerderij die langdurig ondermaats presteert en tegelijkertijd het kwaliteitscertificaat van de Vereniging Landbouw en Zorg heeft gehaald. (Ingezonden 1 april 2010)