Vragen van de leden Willemse-van der Ploeg en Cörüz (beiden CDA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie over het bericht «Ouderen prooi van overvallers». (Ingezonden 1 april 2010)