Vragen van de leden Biskop en Jan de Vries (beiden CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de beveiliging van computernetwerken op middelbare scholen. (Ingezonden 1 april 2010)