Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie over kankerbehandelingen met zoutoplossingen door dokter S. (Ingezonden 1 april 2010)